Welkom op de website van Ds C. den Boer

Bericht van overlijden

Op 11 juni 2019 is op 88 jarige leeftijd Ds. C. den Boer overleden.
Hij mocht een groot aantal jaren dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk en daarbij mensen tot een zegen.
Ook op het refoweb getuigen de vele antwoorden op vragen van zijn grote betrokkenheid.
Daarnaast heeft hij meerdere documenten beschikbaar gesteld op internet over Bijbelse thema's.
Moge zijn geschriften nog voor velen tot een zegen zijn.


Met het menu aan de linkerkant kunt u door de website navigeren.
  • Onder 'Mijn Levensloop' kunt u het een en ander lezen over het leven van mijn vrouw en mij. (De voetnoten kunt u lezen door met de muis over de betreffende noot te gaan.)
  • Onder 'Sprokkelhout' vindt u een bestand met illustraties/ (voor)beelden en citaten ten dienste van bijbelstudies (vrij te gebruiken).
  • Onder 'Voordrachten' vindt u een serie Theologische Verkenningen (Bijbels-theologisch/ Praktisch-theologisch). Hier vindt u ook een verwijzing naar vele door mij gegeven antwoorden op vragen aan mij gesteld op Refoweb.
  • Onder Bijbelse kernwoorden kunt u verhandelingen vinden over een groot aantal meestal kleinere Bijbelse kernwoorden in Bijbels-theologisch perspectief. Deze studies over kernwoorden zijn ook te raadplegen bij de preken over bijbelteksten OT en NT, waarin een bepaald kernwoord voorkomt.
  • In deze rubriek worden zeven vrouwen uit de bijbel in Bijbelstudies besproken, nl. Sara en Hagar/ Rebekka/ Rachel en Lea/ Zippora en Mirjam. Toegevoegd zijn gesprekdsvragen t.d.v. Bijbelgespreksgroepen.
  • De rubriek 'Exegetica' bevat een aantal exegetische studies (uitleg vers voor vers) over een aantal Bijbelboeken NT (Romeinen tot en met Filemon). Ten dienste van de prediking en voor persoonlijke Bijbelstudie, c.q. voor Bijbelstudiekringen.
  • De rubriek 'Homiletica' bevat een aantal preken, voorafgegaan door enkele homiletische voordrachten. Als u gebruik wilt maken van deze rubriek, wilt u dan eerst de introductie lezen? in de reeks preken OT en NT zijn ook preken opgenomen voor doop- en avondmaalsdiensten en voor een huwelijksbevestiging.
  • In de rubriek symboliek vindt men een aantal bijdragen over belijdenisgeschriften in het algemeen en over de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis in het bijzonder.Leonardo Da Vinci: Laatste Avondmaal